Psykisk (O) Hälsa SYD 24 november 2016

 

Psykisk (O) Hälsa SYD i Malmö, är södra Sveriges mötesplats för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt.

År 2027 kan vi förvänta oss en befolkningsmängd på över 10 miljoner människor i Sverige. Nu upplevs den psykiska ohälsan som ett allt större och växande problem. Hur kan vi bli bättre på att bemöta och kommunicera med människor som har drabbats av psykisk ohälsa?  I världen orsakas 14% av den globala sjukdomsbördan av psykisk sjukdom och cirka 1 miljon människor tar sitt liv varje år. Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna för personer mellan 15-44 år. Vad kan vi som arbetar med psykiska hälsa göra för att ligga i fas med och hantera det psykiatriska och psykologiska framtida klimatet?

Du väljer själv ditt program utifrån 3 parallella spår.

Varmt välkommen!

För besökare

Här finner du program, anmälan, praktisk information

Läs mer

Anmälan

Här kan du anmäla dig och dina kollegor

Läs mer

För utställare

Praktisk information för dig som utställare

Läs mer