Program den 15 november 2018

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.05 Invigning – Expo Medica hälsar er välkomna

09.05-09.50 Plenum –  Från gatan i São Paulo till Vindeln i Norrland
Christina Mara Coelho växte upp i en grotta i vildmarken med sin mamma. Sedan blev det gatorna i favelan, idag bor 4,2 miljoner människor i São Paulos kåkstäder. Där är fattigdomen utspridd, att människor dödas och blir våldtagna hör till vardagen. Missbruk och våldsamheter är en del av barnens liv, även Christinas barndom var brutal. Hon såg hennes vän Camile bli skjuten till döds. Men hon kom sedan till ett barnhem och barndomsminnen om att ha dödat ett annat barn, om att vara med om att hennes mamma blivit våldtagen och om att själv blivit utsatt för sexuella övergrepp. Ta del av Christinas resa från gatan i São Paulo till Vindeln i Norrland
Föreläsare: Christina Rickardsson

 09.50 – 10.30 Förmiddagskaffe

Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Om det är en föreläsning med del 1 och del 2 och samma rubrik hör dem ihop, dvs att föreläsningen fortsätter. 

10.30-11.25 Seminariepass 1

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism
Ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd stöter på fler hinder i vardagen än andra. Obalans mellan krav och förmåga skapar stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Funktionsnedsättningen innebär samtidigt svårigheter med kommunikation och problemlösning, vilket ökar frustrationen hos både personen och omgivningen.
Föreläsare: Diana Lorenz, socionom

B Psykopati: myter och fakta
Alla har vi nog någon gång sett test i tidningar/på internet av typen ”Är din chef psykopat” eller läst om, alternativt mött, någon person där vi har tänkt ”Vilken psykopat!”. Det finns många uppfattningar om vad psykopati är och en uppsjö av tips på hur man ska undvika att ”hamna i psykopatens klor”. Föreläsningen kommer, med utgångspunkt i aktuell forskning och klinisk erfarenhet, att reda ut begrepp som vad psykopati egentligen är, hur vanligt förekommande det är i samhället och hur man kan bemöta och hantera personer med hög grad av psykopatiska drag. Vi kommer också att diskutera vad det är som ”skapar en psykopat” och hur man tidigt kan identifiera varningstecken på psykopati.
Föreläsare: Märta Wallinius, 
leg psykolog, med.dr.

C Medkänslans pris… del 1
Om sekundärtraumatisering och utbrändhet hos yrkesverksamma. Om tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många som i sitt yrke dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande får det sämre i privatlivet.
Föreläsare: Maria Bauer,
beteendevetare

11.25-11.35 Bensträck

11.35-12.15 Seminariepass 2

A Marte Meo och samordningsmöten (MAC) – en videofeedback intervention för barn som uppvisar samspelssvårigheter eller beteendeproblem i förskola och skola
Samspelets betydelse. Video feedbackprogram är ett sätt att arbeta med barns och föräldrars samspel men kan även användas i skolan. Jag kommer att i korthet gå igenom videofeedback, grunderna i Marte Meo samt ge ett exempel på hur man kan arbeta med barns samspel i skolan och involvera lärare och föräldrar i arbetet. Dessutom kommer jag att redogöra för forskning inom detta fält.
Föreläsare: Stina Balldin, doktorand i socialt arbete

B Att bedöma och hantera våld hos personer med psykisk ohälsa
Många som har arbetat inom människovårdande yrken har någon gång stött på personer med psykisk ohälsa som också har varit våldsamma. Men vilken koppling finns det egentligen mellan psykisk ohälsa och våld? Vad ska man tänka på när man möter personer med psykisk ohälsa som tidigare har varit våldsamma, eller som säger att de kommer att vara det? Föreläsningen kommer att ge en överblick över kunskapen om psykisk ohälsa och våld och ge praktiska exempel på bedömning och hantering av våldsrisk hos personer med psykisk ohälsa. Vi kommer att utgå från evidensbaserade metoder som vi kopplar till vardagliga situationer och problem.
Föreläsare: Märta Wallinius, leg psykolog, med.dr.

Medkänslans pris… del 2
Om sekundärtraumatisering och utbrändhet hos yrkesverksamma. Om tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många som i sitt yrke dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande får det sämre i privatlivet.
Föreläsare: Maria Bauer,
beteendevetare

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Seminariepass 3

FAS – fosterskador av alkohol i ett livstidsperspektiv

Karl utsattes för alkohol under fostertiden och föddes med diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Diagnosen innebär livslånga funktionsnedsättningar. Man uppskattar att omkring 1 %av alla barn som föds har någon form av bestående påverkan av att ha utsatts för alkohol som foster.

Karls funktionsnedsättningar är dolda och innebär bland annat problem med logiskt och abstrakt tänkande, han har bl.a. svårt att hantera pengar och att tolka människor och sociala situationer, liksom att generalisera och förstå orsak och verkan.

Karl adopterades till Sverige som fyraåring och fick diagnos då han var elva år. Under föreläsningen beskriver han de svårigheter han mötte under skolgången, vad det betydde att få diagnos och de utmaningar hans funktionsnedsättningar innebär i vuxenlivet.

Föreläsare: Karl Wittgard, ambassadör för FAS-föreningen

B Bemötande vid svåra beteendeproblem
Hur ska du bete när Eva börjar skrika åt dig mitt under ett samtal, vad ska du säga när Sadiq börjar prata om att hemmet är buggat av SÄPO och hur ska du bemöta att Kalle kommer med färska ärr på underarmarna?
Detta är troliga situationer möta i det dagliga arbetet med personer som har komplex psykiatrisk problematik. Ändå kan det vara svårt att veta hur en ska bete sig när det sker. Med beteendeanalys som utgångspunkt ska vi titta på hur våra reaktioner påverkar klientens och våra egna beteenden i samtal.
Föreläsare: Jonas Koskitalo,
 leg psykolog 

Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 1
Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”empatitrötthet”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna föreläsning  läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra?
Föreläsare: Lars Björklund, kaplan, tidigare sjukhuspräst

14.00-14.10 Bensträck

14.10-14.50 Seminariepass 4

Den ökande psykiska ohälsan bland unga  – jakten på förklaringar
Föreläsare: Curt Hagquist, fil dr, professor i folkhälsovetenskap, föreståndare, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Från tillitskollapser till tillitsbyggande inom socialtjänsten?
Föreläsningen syftar till att bidra med vetenskapliga resultat kring vad som krävs för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten som också präglas av tillit. Med utgångspunkt i aktuell nationell forskning lyfts olika empiriska exempel upp som tillsammans identifierar de mest brinnande utmaningarna.
Föreläsare: Jonas Welander, postdoktor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola i Västerås. År 2017 disputerade han med en avhandling som handlade om välfärdsprofessionellas relation till sin organisation med fokus på tillit.

Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 2
Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”empatitrötthet”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna föreläsning  läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra?
Föreläsare: Lars Björklund, kaplan, tidigare sjukhuspräst

14.50-15.30 Eftermiddagskaffe

15.30-16.30 Plenum – Vad är normalt när allt mer psykiatriseras?
Föreläsare:
David Eberhard, svensk psykiater, författare, krönikör, föreläsare, debattör och överläkare vid Psykiatri Nordost på Danderyds sjukhus i Stockholms läns landsting.

16.30 Dagen slut för i år

OK
På Sydpsyoh använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?