Program

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.10 Invigning

09.05-09.45 Plenum –  Från gatan i São Paulo till Vindeln i Norrland
Christina Mara Coelho växte upp i en grotta i vildmarken med sin mamma. Sedan blev blev det gatorna i i favelan, idag bor 4,2 miljoner människor i São Paulos kåkstäder. Där är fattigdomen utspridd, att människor dödas och blir våldtagna hör till vardagen. Missbruk och våldsamheter är en del av barnens liv, även Christinas barndom var brutal. Hon såg hennes vän Camile bli skjuten till döds. Men hon kom sedan till ett barnhem och barndomsminnen om att ha dödat ett annat barn, om att vara med om att hennes mamma blivit våldtagen och om att själv blivit utsatt för sexuella övergrepp. Ta del av Christinas resa från gatan i São Paulo till Vindeln i Norrland
Föreläsare: Christina Rickardsson

 

 09.45 – 10.30 Förmiddagskaffe

Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Om det är en föreläsning med del 1 och del 2 och samma rubrik hör dem ihop, dvs att föreläsningen fortsätter. 

10.30-11.25 Seminariepass 1

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism
Ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd stöter på fler hinder i vardagen än andra. Obalans mellan krav och förmåga skapar stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Funktionsnedsättningen innebär samtidigt svårigheter med kommunikation och problemlösning, vilket ökar frustrationen hos både personen och omgivningen.
Föreläsare: Diana Lorenz, socionom, psykolog

B Psykopati: myter och fakta
Alla har vi nog någon gång sett test i tidningar/på internet av typen ”Är din chef psykopat” eller läst om, alternativt mött, någon person där vi har tänkt ”Vilken psykopat!”. Det finns många uppfattningar om vad psykopati är och en uppsjö av tips på hur man ska undvika att ”hamna i psykopatens klor”. Föreläsningen kommer, med utgångspunkt i aktuell forskning och klinisk erfarenhet, att reda ut begrepp som vad psykopati egentligen är, hur vanligt förekommande det är i samhället och hur man kan bemöta och hantera personer med hög grad av psykopatiska drag. Vi kommer också att diskutera vad det är som ”skapar en psykopat” och hur man tidigt kan identifiera varningstecken på psykopati.
Föreläsare: Märta Wallinius, 
leg psykolog, med.dr.


Föreläsare: 

11.25-11.35 Bensträck

11.35-12.15 Seminariepass 2


Föreläsare: 

B Att bedöma och hantera våld hos personer med psykisk ohälsa
Föreläsare: Märta Wallinius, 
leg psykolog, med.dr.


Föreläsare: 

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Seminariepass 3

B Bemötande vid svåra beteendeproblem
Hur ska du bete när Eva börjar skrika åt dig mitt under ett samtal, vad ska du säga när Sadiq börjar prata om att hemmet är buggat av SÄPO och hur ska du bemöta att Kalle kommer med färska ärr på underarmarna?
Detta är troliga situationer möta i det dagliga arbetet med personer som har komplex psykiatrisk problematik. Ändå kan det vara svårt att veta hur en ska bete sig när det sker. Med beteendeanalys som utgångspunkt ska vi titta på hur våra reaktioner påverkar klientens och våra egna beteenden i samtal.
Föreläsare: Eva Thormann,
leg psykolog

Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 1
Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”empatitrötthet”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna föreläsning  läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra?
Föreläsare: Lars Björklund, kaplan, tidigare sjukhuspräst

14.00-14.10 Bensträck

14.10-14.50 Seminariepass 4

A 
Föreläsare: 


Föreläsare: 


Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 2
Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”empatitrötthet”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna föreläsning  läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra?
Föreläsare: Lars Björklund, kaplan, tidigare sjukhuspräst

14.50-15.30 Eftermiddagskaffe

15.30-16.30 Plenum –

Föreläsare: 

16.30 Dagen slut för i år

OK
På Sydpsyoh använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?